Alle nyheter


Som kanskje noen har lagt merke til vokser gresset ganske fritt og løvetannen blomstrer villig på fellesarealets plener om dagen. Dette er ikke vaktmesteren som er sløv med gressklippingen, men et bevisst tiltak vi har valgt å ta del i:

"Plantevernorganisasjonen Plantlife har lansert kampanjen «No Mow May» (ingen klipp i mai) for å oppfordre folk til å la gresset gro sent på våren for at markblomstene kan blomstre og gi insektene pollen. I løpet av denne ene måneden i 2021 oppdaget deltagerne mer enn 250 forskjellige markblomster i plenene sine."

På bakgrunn av dette lar vi plenene vokse fritt ihvertfall ut mai måned, og kommer deretter, basert litt på hva som vokser hvor og hvor frodig det blir, til å sette av enkelte mindre områder som vil sås i med markblomster og vil vokse til en frodig og dekorativ blomstereng. Selvfølgelig kommer vi også videre til å ha ordinær bruksplen som kan brukes til lek og andre aktiviteter.


Viltvoksende planter og blomster er:

  • Bra for pollinerende insekter
  • Dekorativt
  • Trendy
  • Lettstelt

Mer nyheter om grøntområdene kommer etterhvert. 

Vi vil våren 2024 gjennomføre en opprydning i sykkelboden og på sykkelparkeringen utenfor nr. 38.

Bakgrunnen for dette er at mange av syklene som står i fellesarealene i kjelleren - nærmere bestemt sykkelboden og sykkelparkeringen utenfor inngang nr. 38, bærer preg av å ikke ha vært i bruk på flere år, og flere av dem er trolig hensatt av tidligere beboere eller på annen måte forlatt/'gitt opp'. Noen sykler mangler også vitale deler som hjul eller sete.

Opprydningen vil foregå på følgende måte:

1. Alle syklene vil innen 15. mars 2024 bli merket med en stripe papirtape gjennom et hjul.

2. Dersom du ønsker å fortsatt ha sykkelen, må tapen fjernes innen 1. mai 2024.

3. På sykler hvor tapen IKKE er fjernet innen 1. mai 2024, vil eventuell lås bli kappet, sykkelen bli fjernet fra sykkelparkeringen og avhendet.

Merkingen og ryddingen gjelder også tilbehør, som for eksempel sykkeltilhengere, som står i sykkelboden.

Opprydningen gjennomføres med hjemmel i husordensreglenes punkt 3b. 'Fellesbodene/garasjen skal ikke benyttes til oppbevaring av gjenstander som ikke er i bruk, og ikke til hensetting av søppel/avfall eller kasserte gjenstander.'

Sykkelparkeringen begynner å bli full, i stor grad av sykler som sjelden til aldri er i bruk. Dersom du har en gammel sykkel som er ødelagt og/eller ikke i bruk, vær så snill å vurdér om det er noe å ta vare på, eller om du skal kvitte deg med den. Nå har du muligheten til å bli kvitt den uten å måtte foreta deg noe som helst. :) 


Årsmøte 2024 for Bjerke Panorama Sameie finner sted TORSDAG 18. APRIL 2024 kl. 18:00 - 20:00.

Sted: Hestesportens Hus, Bjerke Travbane. (samme som tidligere år)

Møtet begynner, som vanlig, med det formelle årsmøtet, og går, når dette er avsluttet, over i et beboermøte. Se tidligere nyhetsartikkel for informasjon om innmelding av saker og frist for dette til årsmøtet og beboermøtet. 


Det er kun seksjonseiere som har stemmerett på årsmøtet, men leietakere kan delta på møtet uten stemmerett, og uttale seg. Vi ønsker  selvfølgelig at så mange som mulig deltar på årsmøtet og på beboermøtet! 

Saksdokumenter og innkalling blir tilgjengeliggjort/utsendt elektronisk etter at frist for innmelding av saker er passert.

Vel møtt!

Det er is og glatt ute, og mange bruker piggsko/brodder. I den sammenheng en liten henstilling til alle:


I inngangspartiene våre og trappeoppgangene er det keramiske fliser. Disse tåler at man går med ordinære piggsko.

I heisen og i gangene inn til leilighetene er det gulvbelegg. Dette tåler IKKE hverken piggsko eller brodder, da får gulvbelegget små hakk/hull og blir ødelagt.

På bakgrunn av dette ber vi om at dere ikke går på gulvbelegget i gangene eller heisen med piggsko/brodder uten beskyttelse. 

Flere har etterlyst regning på elbillading. Fakturagrunnlaget ble sendt fra oss i starten av desember, men grunnet en systemfeil hos forretningsfører USBL ble fakturaene ikke produsert og utsendt fra dem.


Dette betyr at fakturaene sendes ut nå, så raskt som mulig, med forfall 19. januar 2024.

3. januar 2024

Defekte inngangsdører

Det har vært mange problemer med inngangsdørene i flere oppganger den senere tid. Låser som ikke låser opp, dører som står åpne, dører som ikke går i lås.


Leverandør er kontaktet og reparasjon er varslet å finne sted torsdag 4. januar.  Styret er på saken med å forhåpentligvis bedre driftssikkerheten på både porttelefon og døråpnere.

Vi i styret merker defekte dører fortløpende med oppslag og kobler ut døråpneren i de tilfeller der døren står åpen. Det betyr at døren må åpnes med nøkkel eller med vrideren på innsiden. Vennligst IKKE koble inn igjen døråpneren om den er utkoblet, da vil problemet bare komme tilbake igjen, og døren blir stående åpen. 

Noen ting å huske: 

1. Pass på at døren lukkes og går i lås når du går inn slik at ikke den står åpen for uvedkommende.

2. Pass på at døren ikke brukes som leketøy av barn.

3. Pass på at det ikke ligger snø/grus i dørkarmen slik at døren ikke får lukket ordentlig.


Styret ønsker å minne om vedtektenes § 4.3:


Parkeringsplass kan kun leies ut til beboere i sameiet. 

Det er ikke anledning til å leie ut parkeringsplassen sin til noen som ikke selv bor i Bjerke Panorama. Hensikten med bestemmelsen er å holde tilgangen til og trafikken av utenforstående i garasjeanlegget til et minimum.

Til dere som har elbilladestasjon og har ladet bil siste halvår:

Nå er elbillading for periode 05/2023 - 10/2023 sendt til fakturering, så dere kan vente dere faktura fra USBL i nærmeste fremtid. Sameiet har ladet 28324 kWh siste halvår!

Det er et minimumsbeløp for fakturering på 100,-, noe som vil si at dersom du har ladet for mindre enn 100,- i faktureringsperioden får du ikke faktura nå, men akkumulerer utestående beløp til neste faktureringsperiode hvor totalen overstiger 100,-.

For detaljer om faktureringsgrunnlaget, fakturering og gebyr, eller hva man gjør ved eierskifte av en seksjon, se på nettsiden her under informasjon -> garasje og parkering -> elbillading strømprishistorikk/fakturering.

Strømprisene var høye i starten av perioden og tok seg opp igjen på slutten, mens sensommeren som kjent hadde billig strøm. Med kompensasjonsordningen (strømstøtten) og sameiets relativt gunstige strømavtale har prisene likevel totalt vært ganske bra.

Vi minner om, som i fjor, at styret har oppladbar gressklipper og kantklipper for utlån til beboere som har plen.


Ta forbindelse gjennom kontaktskjemaet for å avtale tidspunkt for ut- og innlevering.


Til dere som har elbilladestasjon og har ladet bil siste halvår:

Nå er elbillading for periode 11/2022 - 04/2023 sendt til fakturering, så dere kan vente dere faktura fra USBL i nærmeste fremtid. Sameiet har ladet 28727 kWh siste halvår!

Det er et minimumsbeløp for fakturering på 100,-, noe som vil si at dersom du har ladet for mindre enn 100,- i faktureringsperioden får du ikke faktura nå, men akkumulerer utestående beløp til neste faktureringsperiode hvor totalen overstiger 100,-.

For detaljer om faktureringsgrunnlaget, fakturering og gebyr, se på nettsiden her under informasjon -> garasje og parkering -> elbillading strømprishistorikk/fakturering.

Strømprisene har vært relativt høye også det siste halvåret, men lavere enn forrige halvår, og med kompensasjonsordningen og sameiets relativt gunstige strømavtale har prisene likevel vært ganske bra.

Da er det tid for å gjøre garasjen ren og fri for vinterens sand, søle og salt, og dette finner sted 15. og 16. mai.


ALLE KJØRETØY MÅ FJERNES FRA PARKERINGSPLASSEN I HENHOLD TIL KARTET.

ALL VEHICLES MUST BE REMOVED FROM THEIR PARKING SPACES ACCORDING TO THE MAP

Garasjen vil bli vasket 15. og 16. mai. Dette betyr at:

- Kjøretøy på parkeringsplassene må fjernes på dato i henhold til kartet, i tidsrommet 0700 – 1900.

- RØD sone må være tømt 15. mai, BLÅ sone må være tømt 16. mai

- Dette gjelder også motorsykler på MC-parkering.

- Sykler på sykkelparkeringen trenger ikke å fjernes.

- Ladekabler til elbil må henges godt opp fra gulvet, eventuelt fjernes.

- Den ene porten vil bli stengt 15. mai, den andre 16. mai for å gjennomføre rengjøringen. Inn/utkjøring gjennom den som er åpen.

- Kjøretøy som ikke er fjernet innen 0700 den aktuelle dagen i henhold til kartet, blir ilagt gebyr kr. 1000,-, som faktureres seksjonseier.

- Se vedlegg for kart over garasjen med fargekode.


The parking lot will be deep cleaned May 15th and 16th. To prepare for this:

- All vehicles must be moved out of the parking garage, date according to the map, from 0700 – 1900 the day your parking spot is cleaned.

- RED zone must be empty May 15th, BLUE zone must be empty May 16th.

- This also applies to motorbikes parked in designated motorbike spots.

- Bicycles in the bicycle parking do not need to be removed.

- EV charging cords must be secured above ground level or removed.

- One gate will be closed May 15th, the other gate May 16th. Entrance/exit through the open gate.

- Vehicles that remain parked after 0700 on the date according to the map will incur a fine of NOK 1000,-, which will be issued to the owner of the parking space.

- See attached PDF document for a map with color coding.


Ved spørsmål, henvend deg til styret via hjemmesiden eller på e-post.

In case of questions, contact the owner’s board through the home page or per e-mail.


12. april 2023

Vårfeiing

Torsdag 20.04 vil det bli utført vårfeiing på utvendige fellesområder samt parkeringsplassen ved Kiwi. I den forbindelse vil også vaktmester rense og rydde opp rundt inngangspartiene.

Styret oppfordrer alle til å sørge for at vårfeiingen kan gjennomføres på en enkel og effektiv måte.

Med vennlig hilsen,
Styret

Situasjon:

Alle leilighetene er utstyrt med separat ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning av type Flexit S3R eller S4R avhengig av leilighetens størrelse.

Det har i den senere tid vært enkelte tilfeller av defekt drivrem på varmeveksleren i ventilasjonsanlegget, noe som medfører at varmegjenvinneren ikke fungerer som tiltenkt. 


Tiltak:

Dette kan enkelt kontrolleres av beboer:

1. Åpne opp frontdekselet på ventilasjonsanlegget mens anlegget går. (dette er ufarlig, hold fingrene unna bevegelige deler)

2. Se på den roterende varmeveksleren (stor, rund trommel midt i bildet, på modell S4R sitter den langsmontert, men likevel enkel å se)

3. Denne skal rotere ca. 25-30 omdreininger per minutt, jevnt og uten rykk. Dersom den står stille eller beveger seg hakkete, er trolig drivremmen defekt.

4. Deler til reparasjon (nytt remhjul og drivrem) fås kjøpt fra Flexit for ca. 1700,-. Anvisning medfølger delene. De kan også være behjelpelige med å formidle kontakt til et firma som kan utføre reparasjonen dersom man ikke ønsker å gjøre det selv.

Konsekvensen av å ha et anlegg uten fungerende varmeveksler er at ingen varme gjenvinnes, energi sløses og oppvarmingskostnadene blir unødvendig høye. Det kan også være vanskelig å holde romtemperatur i kuldeperioder. Husk også at filtrene i anlegget skal byttes regelmessig for å sikre god funksjon.

Konklusjon:

Beboerne anmodes om å kontrollere sitt ventilasjonsanlegg.

Det gjøres oppmerksom på at ventilasjonsanlegget i hver enkelt leilighet er seksjonseiers ansvar å vedlikeholde. Sameiet dekker ikke reparasjoner og vedlikehold på dette.


18. november 2022

Nye lysarmaturer i garasjen!

Garasjen har hatt de originale lysrørarmaturene som ble montert i forbindelse med byggingen av sameiet i 2011/2012. Disse har fungert bra, men nærmer seg nå slutten av sin tekniske levetid både på lysrør og selve armatur; lyset begynner å bli svakt, og flere av dem har sviktet i den senere tid. 


Styret har derfor besluttet å skifte alle armaturene med moderne LED-armaturer fremfor å skifte lysrør. Dette gir flere fordeler:

  • Lavere strømforbruk
  • Bedre lys
  • Ikke følsomme for stadig av/på
  • Lengre levetid

Arbeidet er igangsatt og ferdigstilles i løpet av november. For enkelte som har bod i garasjen, kan de bli bedt om å gi elektrikeren tilgang for å komme til armatur i taket. De dette angår vil bli kontaktet direkte.

Etter snart ti år er det tid for renovering og ombygging hos Kiwi Bjerke. 

For å få gjort dette, stenger de butikken fra fredag 9. september kl. 1800 og åpner igjen torsdag 15. september kl. 0700.

I anledning ombyggingen vil det i perioder kunne bli noe bygge- og borestøy, spesielt fredag 9. samt i helgen 10. og 11. september, da de skal skifte ut kjøledisker og kjøleanlegg. Det støyende arbeidet vil kun foregå på dagtid.

Kiwi ønsker velkommen til en oppdatert butikk etter ombyggingen!Til dere som har elbilladestasjon og har ladet bil siste halvår:

Nå er elbillading for periode 11/2021 - 04/2022 er sendt til fakturering, så dere kan vente dere faktura fra USBL i nærmeste fremtid.

For detaljer om blant annet faktureringsgrunnlaget, se på nettsiden her under informasjon -> garasje og parkering -> elbillading strømprishistorikk/fakturering.


Styret har besluttet å øke a-kontobeløpet for boligseksjonene med 65% fra og med 1.juli i år.  Dette er en stor økning, men for å skape balanse i varmeregnskapet for 2022 er det behov for en så stor økning. Økningen vil ligge på fra kr 200,- til litt over 700,- pr. måned for boligseksjonene. Styret vil følge nøye med utviklingen videre og en ny regulering av andelen kan endres begge veier ved neste reguleringstidspunkt som er 1. januar 2023. 


Se vedlagt dokument for nærmere begrunnelse fra styret. 


Mvh 

Styret

Garasjen skal vaskes tirsdag 24. mai.

Alle biler og andre kjøretøy må være ute av garasjen denne dagen mellom 0730 og 1700.

Husk å henge godt opp eller fjerne ladekabler til elbil.

Kjøretøy som ikke er flyttet, vil ilegges et gebyr på 750,-. 

Gebyret ilegges eier av parkeringsplassen, for  motorsykkelparkeringene leietaker.

Sykler på sykkelparkering trenger ikke å flyttes.

Minner også om at parkeringsplassene ikke skal benyttes til noe annet enn parkering av kjøretøy..

Komprimatorbil kommer til Bjerke Panorama torsdag 5. mai 2022 mellom 18:00 og 19:00.

Da kan vi rydde i leiligheter og kjellere, og kaste restavfall vi ikke ønsker å ta vare på.

Det er viktig å være klar over at følgende IKKE kan kastes i komprimatorbilen:

- Farlig avfall (maling, batterier, impregnert trevirke, spraybokser o.l)

- Batterier (alle typer)

- EE-avfall (dette gjelder alt med elektronikk eller ledninger)

- Dekk

- Matavfall

- Flytende avfall

- Rene masser ( takstein, fyllmasse, fliser, betong etc.)

- Gips

- Store gjenstander (garderobeskap og lignende)

(avfall av disse typene kan leveres kostnadsfritt på Haraldrud gjenbruksstasjon)


Telenor har nå sendt alle en postpakkelapp som skal brukes når TV-dekoderen og eventuelt annet leid utstyr fra Telenor, skal returneres. Hver enkelt seksjonseier er selv ansvarlig for å emballere utstyret tilstrekkelig for postpakkehåndtering.

Hvis du er en seksjonseier og har ennå ikke mottatt pakkelappen fra Telenor, så ber vi deg straks kontakte styret her: https://bjerkepanorama.no/kontakt/kontaktskjema/

For øvrig viser vi til nyheter publisert den 23. mai om bytte av TV- og internettleverandør fra Telenor til Telia.

Hei!

Minner om opprydning i sykkelboden/sykkelparkeringen. Alle sykler har tidligere i sommer blitt merket med tape på styret, som må fjernes innen 1. september, ellers vil sykkelen bli fjernet. For mer info, se oppslag i oppgangene og på dører fra garasjen.


Hi! 

A reminder about the bike parking cleanup. All bikes have earlier this summer been marked with a yellow tape on the handlebar, which must be removed no later than September 1st if the bike is to remain. For more information, read the posters in the entrance hallways and on the garage exit doors.

Vask av garasjen vil bli gjennomført 16. juni 2021 fra kl. 08:00 til ca kl. 17:00. Alle biler og motorsykler må fjernes fra sine plasser. Det vil bli ilagt et gebyr for seksjonseier på kr. 750,- på de biler eller motorsykler som ikke er fjernet. Vi ber også de som har ladestasjoner om å henge opp kablene sine. Mvh Styret

Det vil nå bli installert digitale porttelefoner med nøkkelfri adgangskontroll i sameiet vårt. Beboerne kan da se de besøkende via video. Hovedinngangsdørene åpnes med app. I tillegg til at styret tror at dette blir en tryggere løsning for unngå at uvedkommende kommer inn i bygget, så blir dette systemet mer bekvemt for beboerne. I perioden 21. – 23.oktober, vil det bli installert elektriske dørpumper i alle hovedinngangsdørene. I månedsskiftet november/desember, vil representanter fra firmaet Defigo, orientere alle beboerne om hvordan det nye porttelefonsystemet virker. Mer informasjon om nøyaktig tidspunkt og sted kommer senere. Selve porttelefonløsningen er planlagt installert i løpet av uke 51. Etter at installasjonen er ferdig, så vil det vil fortsatt være mulig å åpne hovedinngangsdørene med nøkkel, for den som ønsker det. Mer informasjon om systemet her: https://defigo.no/porttelefon-borettslag-sameie/

Logg deg inn og du vil finne dem her: https://bjerkepanorama.no/dokumenter/kategori/254

Torsdag og fredag skal det legges nytt dekke i nedkjøringen til garasjeanlegget. Arbeidet vil starte mellom kl 7:00 – 8:00 begge dager. En kjørebane vil være tilgjengelig slik at ut- og innkjøring til garasjeanlegget vil være mulig begge dager.

Styret er blitt gjort oppmerksom på at det røykes i garasjeanlegget og at gulvet brukes som askebeger. Vi minner om at det er røyking forbudt i garasjen, som på terrassene, på grunn av brannfare.

Styret minner om det det er bestilt garasjevask førstkommende fredag. Dette betyr at alle biler og motorsykler MÅ være ute av bygget mellom klokken 08:00 og 17:00 denne dagen. For biler som ikke er bortkjørte, vil det påkomme et tilleggsgebyr på kr 750,-. Dette belastes seksjonseier. Vi ber også de som har ladestasjoner om å henge opp kablene sine.

29. mars 2020

Koronavaskedugnad

Et godt renhold er viktig! Vi inviterer derfor alle beboerne til å være med på dugnad for å holde kontaktpunktene i fellesarealene rene. Med kontaktpunkter mener vi alt som vanligvis berøres som f.eks. håndtak, dørvridere, dørbrytere, knapper og gelendre. Vi ønsker at disse kontaktpunktene vaskes daglig. Vi håper derfor at så mange som mulig forplikter seg til en fast dag i uken. Kontakt en av følgende personer: - Nr. 32: Lasse Schmidt, lasse53@online.no, telefon 4767 9393 - Nr. 34: Sara Blankevoort, sarablanke@gmail.com, telefon 4826 0409 - Nr. 38: Per Stensrud, stensrudene@gmail.com, telefon 4803 7984 - Nr. 40: Anne Mette Linstad, anne.mette.linstad@gmail.com, telefon 4023 2807 - Nr. 48: Lotte Brattli, lotte.brattli@gmail.com, telefon 9131 3854 Nr. 42. Her trenger vi en beboer som vil være kontaktperson og som kan koordinere dugnaden i sin oppgang. Hvis dette passer deg så kontakt styret. https://bjerkepanorama.no/kontakt/

1. Vask hendene godt. Ikke bare når du kommer hjem, men også før du går ut. Www.forskning.no hevder at koranviruset kan holde seg i live på overflater av plast eller rustfritt stål i opptil tre døgn. Når du kommer tilbake, så bruk gjerne et rent papirlommetørkle når du tar i dørhåndtak, gelendre eller berører trykknappene i heisen.2. Bruk av heisen. Myndighetene anbefaler minst en meters avstand. Ikke gå inn i heisen hvis andre er i den fra før. Vent til den blir ledig. 3. Er du i karantene? Ikke bruk heisen! Er du dårlig til bens og ikke kan bruke trappen så bestill hjemlevering av både mat og medisiner, eller kontakt Hjemmetjenesten. Et av hovedpunktene i studien som www.forskning.no henviser til, er at levedyktig virus kan finnes i lufta, i form av en sky med fine partikler, i opp mot tre timer.4. Følg med på myndighetenes råd og tiltak.Oppdatert informasjon finnes blant annet her: https://helsenorge.no/koronavirus

Styret har helt siden TV-signalene forsvant sist fredag, ringt Telenor flere ganger på telefon 915 09 000 for å få feilen rettet. De lovet å sende tekniker både fredag, lørdag og søndag. Dessverre så ser det ikke ut til at teknikeren har vært her. Styret vil i morgen ta kontakt med ansvarlig i Telenor for få en avklaring hva som har skjedd og hvor det har sviktet.

9. september 2019

Utvikling av Bjerke Travbane

Det er nå iverksatt en høringsprosess rundt Bjerke Travbane som byutviklingsprosjekt. Dette vil på flere måter berøre Bjerke Panorama Sameie. Dere kan lese om dette på Plan og Bygningsetatens sider. Styret har sendt inn et svar på høringsnotatet http://www.okernloren.no/2019/09/07/si-din-mening-om-planprogrammet-for-bjerke/ Lim inn url'n i nettleseren din

30. august 2019

VASK AV TERRASSEGULV

Styret har mottatt enkelte henvendelser vedrørende vask av terrassegulv. Henvendelse er kommet fra beboere hvor naboen over har vasket terrassegulvet sitt. Styret minner om at det ikke er avrenning til sluk i terrassegulvene slik at bruk av mye vann vil renne ned til naboen under. Spyling eller skylling med bøtter må unngås. Styret

26. august 2019

Tømming av papirbrønnene

Styret har vært i kontakt med Renovasjonsetaten vedrørende manglende tømming av papirbrønnene. Etaten beklager at tømmeplanen ikke har blitt fulgt. De har dessverre store utfordringer for tiden, med flere av papirrutene som tømmer brønner, blant annet på grunn av at flere biler er på verksted samtidig. Renovasjonsetaten har fått inn noen ekstra biler og håper å få tømt det meste innen kort tid.

Juli er jo den store feriemåneden. Det kan derfor skje at skriftlige henvendelser til styret ikke blir besvart før i august. Vi ber om forståelse for det. Inntil da så oppfordrer vi alle til å nyte sommeren!

Styret minner om det det er bestilt garasjevask førstkommende onsdag. Dette betyr at alle biler MÅ være ute av bygget mellom klokken 08:00 og 17:00 denne dagen. For biler som ikke er bortkjørte, vil det påkomme et tilleggsgebyr på kr.750,-. Dette belastes seksjonseier. Vi ber også de som har ladestasjoner om å henge opp kablene sine.

Barnehagen skal oppgradere sine utendørsarealer. Det må derfor, tidvis, påregnes noe støy fra maskiner og lignende i ca. 14 dager fremover. Styret ble informert om dette først denne uken her.

Som nevnt på beboermøtet 29.april, skal Realbygg grave på toppen av skråningen. Dette fordi man skal prøve å finne årsaken til lekkasjen i innerste del av parkeringskjelleren. Det vil graves bak ventilasjonsjaktene og gangveien på øvre plan. Styret vil holde alle informert om fremgangen i prosjektet.

26. april 2019

Har du grønne fingre?

Vi ønsker kontakt med beboere som vil være med på å få det hyggelig ved «sandkassen» mellom blokkene. Ta kontakt med oss her: https://bjerkepanorama.no/kontakt/kontaktskjema/

Styret henstiller alle om ikke å slippe inn ukjente personer. Post- og avisbud, hjemmehjelper, rengjørere og vaktmester har egne nøkler. Uvedkommende skal ikke inn i våre oppganger.

Dette gjør vi fordi strømprisen er meget høy for tiden. I tillegg belaster Hafslund ekstra effektavgift når sameiet tar ut for mye strøm på en gang. For øyeblikket er det såpass få biler som lades av gangen at vi ikke tror at dette vil få noen stor betydning for den enkelte bruker, bortsett fra at ladingen kan ta noe lenger tid for enkelte bilmodeller. Hvis strømprisen blir lavere senere i år så kan vi sette opp effekten igjen. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål. https://bjerkepanorama.no/kontakt/

29. november 2018

Styret tar imot besøk

Styrerommet er åpent for beboerne og seksjonseierne en kveld i måneden. Der vil du treffe noen i styret som du kan stille spørsmål og ta opp saker med. Styrerommet har inngang fra endeveggen til nummer 34. Logg deg først inn på hjemmesiden vår og sjekk kalenderen etterpå. Vi ser frem til få besøk av deg.

For å sluttføre elektroarbeidene i garasjeanlegget vil Greentec koble ut strømmen i byggetrinn 2 (Refstadveien 36-48) natt til tirsdag 13.11 ca klokken 00:00. Utkoblingen vil vare ca 1 time til ca klokken 01:00. I byggetrinn 1 (Refstadveien 32-34) vil strømmen bli frakoblet i ca 1 time en gang mellom 01:00 og 06:00. Greentec opplyser også at alle ladeboksene har kommet fra fabrikken. Alle som har bestilt ladeboks vil få en epost fra Greentec ganske snart.

Fremdriftsplan Uke 40: Utlysning av anbudskonkurransen. Uke 43: Kontraktsignering. November: Oppstart arbeider. Uke 8: Sluttfrist arbeider. Uke 19: Vårarbeider