Alle nyheter


Dette gjelder for dem som bor eller har næringslokaler i Refstadveien 36, 38, 40, 42, 44, 46 og 48. Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune skal utføre vedlikehold og må dessverre stenge vannet i inntil én time.  De som bor i Refstadveien 32 og 34, blir altså ikke berørt av dette arbeidet.

Telenor har nå sendt alle en postpakkelapp som skal brukes når TV-dekoderen og eventuelt annet leid utstyr fra Telenor, skal returneres. Hver enkelt seksjonseier er selv ansvarlig for å emballere utstyret tilstrekkelig for postpakkehåndtering.

Hvis du er en seksjonseier og har ennå ikke mottatt pakkelappen fra Telenor, så ber vi deg straks kontakte styret her: https://bjerkepanorama.no/kontakt/kontaktskjema/

For øvrig viser vi til nyheter publisert den 23. mai om bytte av TV- og internettleverandør fra Telenor til Telia.

Hei!

Minner om opprydning i sykkelboden/sykkelparkeringen. Alle sykler har tidligere i sommer blitt merket med tape på styret, som må fjernes innen 1. september, ellers vil sykkelen bli fjernet. For mer info, se oppslag i oppgangene og på dører fra garasjen.


Hi! 

A reminder about the bike parking cleanup. All bikes have earlier this summer been marked with a yellow tape on the handlebar, which must be removed no later than September 1st if the bike is to remain. For more information, read the posters in the entrance hallways and on the garage exit doors.

Vask av garasjen vil bli gjennomført 16. juni 2021 fra kl. 08:00 til ca kl. 17:00. Alle biler og motorsykler må fjernes fra sine plasser. Det vil bli ilagt et gebyr for seksjonseier på kr. 750,- på de biler eller motorsykler som ikke er fjernet. Vi ber også de som har ladestasjoner om å henge opp kablene sine. Mvh Styret

Det vil nå bli installert digitale porttelefoner med nøkkelfri adgangskontroll i sameiet vårt. Beboerne kan da se de besøkende via video. Hovedinngangsdørene åpnes med app. I tillegg til at styret tror at dette blir en tryggere løsning for unngå at uvedkommende kommer inn i bygget, så blir dette systemet mer bekvemt for beboerne. I perioden 21. – 23.oktober, vil det bli installert elektriske dørpumper i alle hovedinngangsdørene. I månedsskiftet november/desember, vil representanter fra firmaet Defigo, orientere alle beboerne om hvordan det nye porttelefonsystemet virker. Mer informasjon om nøyaktig tidspunkt og sted kommer senere. Selve porttelefonløsningen er planlagt installert i løpet av uke 51. Etter at installasjonen er ferdig, så vil det vil fortsatt være mulig å åpne hovedinngangsdørene med nøkkel, for den som ønsker det. Mer informasjon om systemet her: https://defigo.no/porttelefon-borettslag-sameie/

Logg deg inn og du vil finne dem her: https://bjerkepanorama.no/dokumenter/kategori/254

Torsdag og fredag skal det legges nytt dekke i nedkjøringen til garasjeanlegget. Arbeidet vil starte mellom kl 7:00 – 8:00 begge dager. En kjørebane vil være tilgjengelig slik at ut- og innkjøring til garasjeanlegget vil være mulig begge dager.

Styret er blitt gjort oppmerksom på at det røykes i garasjeanlegget og at gulvet brukes som askebeger. Vi minner om at det er røyking forbudt i garasjen, som på terrassene, på grunn av brannfare.

Styret minner om det det er bestilt garasjevask førstkommende fredag. Dette betyr at alle biler og motorsykler MÅ være ute av bygget mellom klokken 08:00 og 17:00 denne dagen. For biler som ikke er bortkjørte, vil det påkomme et tilleggsgebyr på kr 750,-. Dette belastes seksjonseier. Vi ber også de som har ladestasjoner om å henge opp kablene sine.

29. mars 2020

Koronavaskedugnad

Et godt renhold er viktig! Vi inviterer derfor alle beboerne til å være med på dugnad for å holde kontaktpunktene i fellesarealene rene. Med kontaktpunkter mener vi alt som vanligvis berøres som f.eks. håndtak, dørvridere, dørbrytere, knapper og gelendre. Vi ønsker at disse kontaktpunktene vaskes daglig. Vi håper derfor at så mange som mulig forplikter seg til en fast dag i uken. Kontakt en av følgende personer: - Nr. 32: Lasse Schmidt, lasse53@online.no, telefon 4767 9393 - Nr. 34: Sara Blankevoort, sarablanke@gmail.com, telefon 4826 0409 - Nr. 38: Per Stensrud, stensrudene@gmail.com, telefon 4803 7984 - Nr. 40: Anne Mette Linstad, anne.mette.linstad@gmail.com, telefon 4023 2807 - Nr. 48: Lotte Brattli, lotte.brattli@gmail.com, telefon 9131 3854 Nr. 42. Her trenger vi en beboer som vil være kontaktperson og som kan koordinere dugnaden i sin oppgang. Hvis dette passer deg så kontakt styret. https://bjerkepanorama.no/kontakt/

1. Vask hendene godt. Ikke bare når du kommer hjem, men også før du går ut. Www.forskning.no hevder at koranviruset kan holde seg i live på overflater av plast eller rustfritt stål i opptil tre døgn. Når du kommer tilbake, så bruk gjerne et rent papirlommetørkle når du tar i dørhåndtak, gelendre eller berører trykknappene i heisen.2. Bruk av heisen. Myndighetene anbefaler minst en meters avstand. Ikke gå inn i heisen hvis andre er i den fra før. Vent til den blir ledig. 3. Er du i karantene? Ikke bruk heisen! Er du dårlig til bens og ikke kan bruke trappen så bestill hjemlevering av både mat og medisiner, eller kontakt Hjemmetjenesten. Et av hovedpunktene i studien som www.forskning.no henviser til, er at levedyktig virus kan finnes i lufta, i form av en sky med fine partikler, i opp mot tre timer.4. Følg med på myndighetenes råd og tiltak.Oppdatert informasjon finnes blant annet her: https://helsenorge.no/koronavirus

Styret har helt siden TV-signalene forsvant sist fredag, ringt Telenor flere ganger på telefon 915 09 000 for å få feilen rettet. De lovet å sende tekniker både fredag, lørdag og søndag. Dessverre så ser det ikke ut til at teknikeren har vært her. Styret vil i morgen ta kontakt med ansvarlig i Telenor for få en avklaring hva som har skjedd og hvor det har sviktet.

9. september 2019

Utvikling av Bjerke Travbane

Det er nå iverksatt en høringsprosess rundt Bjerke Travbane som byutviklingsprosjekt. Dette vil på flere måter berøre Bjerke Panorama Sameie. Dere kan lese om dette på Plan og Bygningsetatens sider. Styret har sendt inn et svar på høringsnotatet http://www.okernloren.no/2019/09/07/si-din-mening-om-planprogrammet-for-bjerke/ Lim inn url'n i nettleseren din

30. august 2019

VASK AV TERRASSEGULV

Styret har mottatt enkelte henvendelser vedrørende vask av terrassegulv. Henvendelse er kommet fra beboere hvor naboen over har vasket terrassegulvet sitt. Styret minner om at det ikke er avrenning til sluk i terrassegulvene slik at bruk av mye vann vil renne ned til naboen under. Spyling eller skylling med bøtter må unngås. Styret

26. august 2019

Tømming av papirbrønnene

Styret har vært i kontakt med Renovasjonsetaten vedrørende manglende tømming av papirbrønnene. Etaten beklager at tømmeplanen ikke har blitt fulgt. De har dessverre store utfordringer for tiden, med flere av papirrutene som tømmer brønner, blant annet på grunn av at flere biler er på verksted samtidig. Renovasjonsetaten har fått inn noen ekstra biler og håper å få tømt det meste innen kort tid.

Juli er jo den store feriemåneden. Det kan derfor skje at skriftlige henvendelser til styret ikke blir besvart før i august. Vi ber om forståelse for det. Inntil da så oppfordrer vi alle til å nyte sommeren!

Styret minner om det det er bestilt garasjevask førstkommende onsdag. Dette betyr at alle biler MÅ være ute av bygget mellom klokken 08:00 og 17:00 denne dagen. For biler som ikke er bortkjørte, vil det påkomme et tilleggsgebyr på kr.750,-. Dette belastes seksjonseier. Vi ber også de som har ladestasjoner om å henge opp kablene sine.

Barnehagen skal oppgradere sine utendørsarealer. Det må derfor, tidvis, påregnes noe støy fra maskiner og lignende i ca. 14 dager fremover. Styret ble informert om dette først denne uken her.

Som nevnt på beboermøtet 29.april, skal Realbygg grave på toppen av skråningen. Dette fordi man skal prøve å finne årsaken til lekkasjen i innerste del av parkeringskjelleren. Det vil graves bak ventilasjonsjaktene og gangveien på øvre plan. Styret vil holde alle informert om fremgangen i prosjektet.

26. april 2019

Har du grønne fingre?

Vi ønsker kontakt med beboere som vil være med på å få det hyggelig ved «sandkassen» mellom blokkene. Ta kontakt med oss her: https://bjerkepanorama.no/kontakt/kontaktskjema/

Styret henstiller alle om ikke å slippe inn ukjente personer. Post- og avisbud, hjemmehjelper, rengjørere og vaktmester har egne nøkler. Uvedkommende skal ikke inn i våre oppganger.

Dette gjør vi fordi strømprisen er meget høy for tiden. I tillegg belaster Hafslund ekstra effektavgift når sameiet tar ut for mye strøm på en gang. For øyeblikket er det såpass få biler som lades av gangen at vi ikke tror at dette vil få noen stor betydning for den enkelte bruker, bortsett fra at ladingen kan ta noe lenger tid for enkelte bilmodeller. Hvis strømprisen blir lavere senere i år så kan vi sette opp effekten igjen. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål. https://bjerkepanorama.no/kontakt/

29. november 2018

Styret tar imot besøk

Styrerommet er åpent for beboerne og seksjonseierne en kveld i måneden. Der vil du treffe noen i styret som du kan stille spørsmål og ta opp saker med. Styrerommet har inngang fra endeveggen til nummer 34. Logg deg først inn på hjemmesiden vår og sjekk kalenderen etterpå. Vi ser frem til få besøk av deg.

For å sluttføre elektroarbeidene i garasjeanlegget vil Greentec koble ut strømmen i byggetrinn 2 (Refstadveien 36-48) natt til tirsdag 13.11 ca klokken 00:00. Utkoblingen vil vare ca 1 time til ca klokken 01:00. I byggetrinn 1 (Refstadveien 32-34) vil strømmen bli frakoblet i ca 1 time en gang mellom 01:00 og 06:00. Greentec opplyser også at alle ladeboksene har kommet fra fabrikken. Alle som har bestilt ladeboks vil få en epost fra Greentec ganske snart.

Fremdriftsplan Uke 40: Utlysning av anbudskonkurransen. Uke 43: Kontraktsignering. November: Oppstart arbeider. Uke 8: Sluttfrist arbeider. Uke 19: Vårarbeider