16. februar 2023

Drivrem på varmeveksler ventilasjonsanlegg

Situasjon:

Alle leilighetene er utstyrt med separat ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning av type Flexit S3R eller S4R avhengig av leilighetens størrelse.

Det har i den senere tid vært enkelte tilfeller av defekt drivrem på varmeveksleren i ventilasjonsanlegget, noe som medfører at varmegjenvinneren ikke fungerer som tiltenkt. 


Tiltak:

Dette kan enkelt kontrolleres av beboer:

1. Åpne opp frontdekselet på ventilasjonsanlegget mens anlegget går. (dette er ufarlig, hold fingrene unna bevegelige deler)

2. Se på den roterende varmeveksleren (stor, rund trommel midt i bildet, på modell S4R sitter den langsmontert, men likevel enkel å se)

3. Denne skal rotere ca. 25-30 omdreininger per minutt, jevnt og uten rykk. Dersom den står stille eller beveger seg hakkete, er trolig drivremmen defekt.

4. Deler til reparasjon (nytt remhjul og drivrem) fås kjøpt fra Flexit for ca. 1700,-. Anvisning medfølger delene. De kan også være behjelpelige med å formidle kontakt til et firma som kan utføre reparasjonen dersom man ikke ønsker å gjøre det selv.

Konsekvensen av å ha et anlegg uten fungerende varmeveksler er at ingen varme gjenvinnes, energi sløses og oppvarmingskostnadene blir unødvendig høye. Det kan også være vanskelig å holde romtemperatur i kuldeperioder. Husk også at filtrene i anlegget skal byttes regelmessig for å sikre god funksjon.

Konklusjon:

Beboerne anmodes om å kontrollere sitt ventilasjonsanlegg.

Det gjøres oppmerksom på at ventilasjonsanlegget i hver enkelt leilighet er seksjonseiers ansvar å vedlikeholde. Sameiet dekker ikke reparasjoner og vedlikehold på dette.