Elbillading - strømprishistorikk/fakturering


Beregning av pris:

Strømforbruket blir fakturert seksjonseierene hvert halvår. Prisen som faktureres per kWh er sameiets kostpris inkl. mva. (ingen påslag) for den aktuelle måneden - se tabellen under for aktuell månedspris. Faktureringsperiodene løper fra og med mai til og med oktober, og fra og med november til og med april.

Administrasjons/faktureringsgebyr:
I tillegg kommer et administrasjonstillegg per faktura (to ganger årlig) på NOK 120,- som er for å dekke våre kostnader til forretningsfører for fakturering.

Leietakere:

Det er kun seksjonseier som kan faktureres. Ved leieforhold må eier og leietaker derfor gjøre opp dette seg imellom.

Eierskifte:
Ved eierskifter sender ikke USBL faktura mellom de to avregningsperiodene. Eier ved faktureringsperiodens slutt får fakturaen for hele perioden. Selger og kjøper av en seksjon må derfor avregne kostnadene seg imellom. Styret kan være behjelpelig med uthenting av forbruksoversikt ved eierskifte midt i faktureringsperiode - ta forbindelse via kontaktskjemaet eller på e-post.

Historiske priser/faktureringsgrunnlag:

År MånedNOK / kWh
2023oktober1,0950  (*inkl. kompensasjonsordning)
september0,6127  (*inkl. kompensasjonsordning)
august0,8837 (*inkl. kompensasjonsordning)
juli1,1055 (*inkl. kompensasjonsordning)
juni1,6186 (*inkl. kompensasjonsordning)
mai1,6128 (*inkl. kompensasjonsordning)
april1,3308 (*inkl. kompensasjonsordning)
mars1,4604 (*inkl. kompensasjonsordning)
februar1,3641 (*inkl. kompensasjonsordning)
januar1,3444 (*inkl. kompensasjonsordning)
2022desember1,7098 (*inkl. kompensasjonsordning)
november1,5252 (*inkl. kompensasjonsordning)
oktober1,4596 (*inkl. kompensasjonsordning)
september1,7314 (*inkl. kompensasjonsordning)
august1,9503 (*inkl. kompensasjonsordning)
juli1,8242 (*inkl. kompensasjonsordning)
juni1,5005 (*inkl. kompensasjonsordning)
mai1,5299 (*inkl. kompensasjonsordning)
april1,2394 (*inkl. kompensasjonsordning)
mars1,1581 (*inkl. kompensasjonsordning)
februar1,1485 (*inkl. kompensasjonsordning)
januar0,6957 (*inkl. kompensasjonsordning)

* På grunn av endringer i regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser (strømstøtten) for borettslag og sameier, som gir seg utslag i justeringer i påfølgende måneds strømregning fra vår strømleverandør, vil snittprisen for hver måned iblant kunne avvike fra gjennomsnittlig strømpris.

Hvordan lade billigst mulig?

Som de fleste har fått med seg, varierer strømprisen gjennom døgnet. Jevnt over er det billigere å lade på natten enn på dagen, og de dyreste periodene er ofte på morgenen mellom 07 og 09, og på ettermiddagen mellom 16 og 20. 

For dere som har elbillader er prisen per kWh per måned et snitt av strømprisene time for time den aktuelle måneden. Det betyr at dersom vi har brukt mye strøm i de "dyre" periodene og på de "dyre" dagene, blir snittprisen den måneden høyere. Dersom vi har brukt mest strøm i "billige" perioder, blir snittprisen lavere.

For at prisene skal holdes så lave som mulig, kan det være lurt å tenke litt på når på døgnet man setter bilen til lading, og det er til alles beste om man unngår å lade i de dyreste periodene nevnt over her dersom det ikke er nødvendig, da det resulterer i at prisen per kWh for alle blir lavere. Mange biler har funksjoner hvor man kan forhåndsprogrammere når lading skal starte slik at man ikke trenger å vente med å koble til ledningen til det tidspunktet man ønsker å starte lading.


Sist endret: 06.des 2023
Opprettet:  28.nov 2021