Velkommen til vår hjemmeside!

Vi vil våren 2024 gjennomføre en opprydning i sykkelboden og på sykkelparkeringen utenfor nr. 38.

Bakgrunnen for dette er at mange av syklene som står i fellesarealene i kjelleren - nærmere bestemt sykkelboden og sykkelparkeringen utenfor inngang nr. 38, bærer preg av å ikke ha vært i bruk på flere år, og flere av dem er trolig hensatt av tidligere beboere eller på annen måte forlatt/'gitt opp'. Noen sykler mangler også vitale deler som hjul eller sete.

Opprydningen vil foregå på følgende måte:

1. Alle syklene vil innen 15. mars 2024 bli merket med en stripe papirtape gjennom et hjul.

2. Dersom du ønsker å fortsatt ha sykkelen, må tapen fjernes innen 1. mai 2024.

3. På sykler hvor tapen IKKE er fjernet innen 1. mai 2024, vil eventuell lås bli kappet, sykkelen bli fjernet fra sykkelparkeringen og avhendet.

Merkingen og ryddingen gjelder også tilbehør, som for eksempel sykkeltilhengere, som står i sykkelboden.

Opprydningen gjennomføres med hjemmel i husordensreglenes punkt 3b. 'Fellesbodene/garasjen skal ikke benyttes til oppbevaring av gjenstander som ikke er i bruk, og ikke til hensetting av søppel/avfall eller kasserte gjenstander.'

Sykkelparkeringen begynner å bli full, i stor grad av sykler som sjelden til aldri er i bruk. Dersom du har en gammel sykkel som er ødelagt og/eller ikke i bruk, vær så snill å vurdér om det er noe å ta vare på, eller om du skal kvitte deg med den. Nå har du muligheten til å bli kvitt den uten å måtte foreta deg noe som helst. :) 


Årsmøte 2024 for Bjerke Panorama Sameie finner sted TORSDAG 18. APRIL 2024 kl. 18:00 - 20:00.

Sted: Hestesportens Hus, Bjerke Travbane. (samme som tidligere år)

Møtet begynner, som vanlig, med det formelle årsmøtet, og går, når dette er avsluttet, over i et beboermøte. Se tidligere nyhetsartikkel for informasjon om innmelding av saker og frist for dette til årsmøtet og beboermøtet. 


Det er kun seksjonseiere som har stemmerett på årsmøtet, men leietakere kan delta på møtet uten stemmerett, og uttale seg. Vi ønsker  selvfølgelig at så mange som mulig deltar på årsmøtet og på beboermøtet! 

Saksdokumenter og innkalling blir tilgjengeliggjort/utsendt elektronisk etter at frist for innmelding av saker er passert.

Vel møtt!

Det er is og glatt ute, og mange bruker piggsko/brodder. I den sammenheng en liten henstilling til alle:


I inngangspartiene våre og trappeoppgangene er det keramiske fliser. Disse tåler at man går med ordinære piggsko.

I heisen og i gangene inn til leilighetene er det gulvbelegg. Dette tåler IKKE hverken piggsko eller brodder, da får gulvbelegget små hakk/hull og blir ødelagt.

På bakgrunn av dette ber vi om at dere ikke går på gulvbelegget i gangene eller heisen med piggsko/brodder uten beskyttelse. 

Flere har etterlyst regning på elbillading. Fakturagrunnlaget ble sendt fra oss i starten av desember, men grunnet en systemfeil hos forretningsfører USBL ble fakturaene ikke produsert og utsendt fra dem.


Dette betyr at fakturaene sendes ut nå, så raskt som mulig, med forfall 19. januar 2024.

3. januar 2024

Defekte inngangsdører

Det har vært mange problemer med inngangsdørene i flere oppganger den senere tid. Låser som ikke låser opp, dører som står åpne, dører som ikke går i lås.


Leverandør er kontaktet og reparasjon er varslet å finne sted torsdag 4. januar.  Styret er på saken med å forhåpentligvis bedre driftssikkerheten på både porttelefon og døråpnere.

Vi i styret merker defekte dører fortløpende med oppslag og kobler ut døråpneren i de tilfeller der døren står åpen. Det betyr at døren må åpnes med nøkkel eller med vrideren på innsiden. Vennligst IKKE koble inn igjen døråpneren om den er utkoblet, da vil problemet bare komme tilbake igjen, og døren blir stående åpen. 

Noen ting å huske: 

1. Pass på at døren lukkes og går i lås når du går inn slik at ikke den står åpen for uvedkommende.

2. Pass på at døren ikke brukes som leketøy av barn.

3. Pass på at det ikke ligger snø/grus i dørkarmen slik at døren ikke får lukket ordentlig.


Styret ønsker å minne om vedtektenes § 4.3:


Parkeringsplass kan kun leies ut til beboere i sameiet. 

Det er ikke anledning til å leie ut parkeringsplassen sin til noen som ikke selv bor i Bjerke Panorama. Hensikten med bestemmelsen er å holde tilgangen til og trafikken av utenforstående i garasjeanlegget til et minimum.

Til dere som har elbilladestasjon og har ladet bil siste halvår:

Nå er elbillading for periode 05/2023 - 10/2023 sendt til fakturering, så dere kan vente dere faktura fra USBL i nærmeste fremtid. Sameiet har ladet 28324 kWh siste halvår!

Det er et minimumsbeløp for fakturering på 100,-, noe som vil si at dersom du har ladet for mindre enn 100,- i faktureringsperioden får du ikke faktura nå, men akkumulerer utestående beløp til neste faktureringsperiode hvor totalen overstiger 100,-.

For detaljer om faktureringsgrunnlaget, fakturering og gebyr, eller hva man gjør ved eierskifte av en seksjon, se på nettsiden her under informasjon -> garasje og parkering -> elbillading strømprishistorikk/fakturering.

Strømprisene var høye i starten av perioden og tok seg opp igjen på slutten, mens sensommeren som kjent hadde billig strøm. Med kompensasjonsordningen (strømstøtten) og sameiets relativt gunstige strømavtale har prisene likevel totalt vært ganske bra.

Vi minner om, som i fjor, at styret har oppladbar gressklipper og kantklipper for utlån til beboere som har plen.


Ta forbindelse gjennom kontaktskjemaet for å avtale tidspunkt for ut- og innlevering.


Til dere som har elbilladestasjon og har ladet bil siste halvår:

Nå er elbillading for periode 11/2022 - 04/2023 sendt til fakturering, så dere kan vente dere faktura fra USBL i nærmeste fremtid. Sameiet har ladet 28727 kWh siste halvår!

Det er et minimumsbeløp for fakturering på 100,-, noe som vil si at dersom du har ladet for mindre enn 100,- i faktureringsperioden får du ikke faktura nå, men akkumulerer utestående beløp til neste faktureringsperiode hvor totalen overstiger 100,-.

For detaljer om faktureringsgrunnlaget, fakturering og gebyr, se på nettsiden her under informasjon -> garasje og parkering -> elbillading strømprishistorikk/fakturering.

Strømprisene har vært relativt høye også det siste halvåret, men lavere enn forrige halvår, og med kompensasjonsordningen og sameiets relativt gunstige strømavtale har prisene likevel vært ganske bra.

Da er det tid for å gjøre garasjen ren og fri for vinterens sand, søle og salt, og dette finner sted 15. og 16. mai.


ALLE KJØRETØY MÅ FJERNES FRA PARKERINGSPLASSEN I HENHOLD TIL KARTET.

ALL VEHICLES MUST BE REMOVED FROM THEIR PARKING SPACES ACCORDING TO THE MAP

Garasjen vil bli vasket 15. og 16. mai. Dette betyr at:

- Kjøretøy på parkeringsplassene må fjernes på dato i henhold til kartet, i tidsrommet 0700 – 1900.

- RØD sone må være tømt 15. mai, BLÅ sone må være tømt 16. mai

- Dette gjelder også motorsykler på MC-parkering.

- Sykler på sykkelparkeringen trenger ikke å fjernes.

- Ladekabler til elbil må henges godt opp fra gulvet, eventuelt fjernes.

- Den ene porten vil bli stengt 15. mai, den andre 16. mai for å gjennomføre rengjøringen. Inn/utkjøring gjennom den som er åpen.

- Kjøretøy som ikke er fjernet innen 0700 den aktuelle dagen i henhold til kartet, blir ilagt gebyr kr. 1000,-, som faktureres seksjonseier.

- Se vedlegg for kart over garasjen med fargekode.


The parking lot will be deep cleaned May 15th and 16th. To prepare for this:

- All vehicles must be moved out of the parking garage, date according to the map, from 0700 – 1900 the day your parking spot is cleaned.

- RED zone must be empty May 15th, BLUE zone must be empty May 16th.

- This also applies to motorbikes parked in designated motorbike spots.

- Bicycles in the bicycle parking do not need to be removed.

- EV charging cords must be secured above ground level or removed.

- One gate will be closed May 15th, the other gate May 16th. Entrance/exit through the open gate.

- Vehicles that remain parked after 0700 on the date according to the map will incur a fine of NOK 1000,-, which will be issued to the owner of the parking space.

- See attached PDF document for a map with color coding.


Ved spørsmål, henvend deg til styret via hjemmesiden eller på e-post.

In case of questions, contact the owner’s board through the home page or per e-mail.