Velkommen til vår hjemmeside!

Til dere som har elbilladestasjon og har ladet bil siste halvår:

Nå er elbillading for periode 05/2023 - 10/2023 sendt til fakturering, så dere kan vente dere faktura fra USBL i nærmeste fremtid. Sameiet har ladet 28324 kWh siste halvår!

Det er et minimumsbeløp for fakturering på 100,-, noe som vil si at dersom du har ladet for mindre enn 100,- i faktureringsperioden får du ikke faktura nå, men akkumulerer utestående beløp til neste faktureringsperiode hvor totalen overstiger 100,-.

For detaljer om faktureringsgrunnlaget, fakturering og gebyr, eller hva man gjør ved eierskifte av en seksjon, se på nettsiden her under informasjon -> garasje og parkering -> elbillading strømprishistorikk/fakturering.

Strømprisene var høye i starten av perioden og tok seg opp igjen på slutten, mens sensommeren som kjent hadde billig strøm. Med kompensasjonsordningen (strømstøtten) og sameiets relativt gunstige strømavtale har prisene likevel totalt vært ganske bra.

Vi minner om, som i fjor, at styret har oppladbar gressklipper og kantklipper for utlån til beboere som har plen.


Ta forbindelse gjennom kontaktskjemaet for å avtale tidspunkt for ut- og innlevering.


Til dere som har elbilladestasjon og har ladet bil siste halvår:

Nå er elbillading for periode 11/2022 - 04/2023 sendt til fakturering, så dere kan vente dere faktura fra USBL i nærmeste fremtid. Sameiet har ladet 28727 kWh siste halvår!

Det er et minimumsbeløp for fakturering på 100,-, noe som vil si at dersom du har ladet for mindre enn 100,- i faktureringsperioden får du ikke faktura nå, men akkumulerer utestående beløp til neste faktureringsperiode hvor totalen overstiger 100,-.

For detaljer om faktureringsgrunnlaget, fakturering og gebyr, se på nettsiden her under informasjon -> garasje og parkering -> elbillading strømprishistorikk/fakturering.

Strømprisene har vært relativt høye også det siste halvåret, men lavere enn forrige halvår, og med kompensasjonsordningen og sameiets relativt gunstige strømavtale har prisene likevel vært ganske bra.

Da er det tid for å gjøre garasjen ren og fri for vinterens sand, søle og salt, og dette finner sted 15. og 16. mai.


ALLE KJØRETØY MÅ FJERNES FRA PARKERINGSPLASSEN I HENHOLD TIL KARTET.

ALL VEHICLES MUST BE REMOVED FROM THEIR PARKING SPACES ACCORDING TO THE MAP

Garasjen vil bli vasket 15. og 16. mai. Dette betyr at:

- Kjøretøy på parkeringsplassene må fjernes på dato i henhold til kartet, i tidsrommet 0700 – 1900.

- RØD sone må være tømt 15. mai, BLÅ sone må være tømt 16. mai

- Dette gjelder også motorsykler på MC-parkering.

- Sykler på sykkelparkeringen trenger ikke å fjernes.

- Ladekabler til elbil må henges godt opp fra gulvet, eventuelt fjernes.

- Den ene porten vil bli stengt 15. mai, den andre 16. mai for å gjennomføre rengjøringen. Inn/utkjøring gjennom den som er åpen.

- Kjøretøy som ikke er fjernet innen 0700 den aktuelle dagen i henhold til kartet, blir ilagt gebyr kr. 1000,-, som faktureres seksjonseier.

- Se vedlegg for kart over garasjen med fargekode.


The parking lot will be deep cleaned May 15th and 16th. To prepare for this:

- All vehicles must be moved out of the parking garage, date according to the map, from 0700 – 1900 the day your parking spot is cleaned.

- RED zone must be empty May 15th, BLUE zone must be empty May 16th.

- This also applies to motorbikes parked in designated motorbike spots.

- Bicycles in the bicycle parking do not need to be removed.

- EV charging cords must be secured above ground level or removed.

- One gate will be closed May 15th, the other gate May 16th. Entrance/exit through the open gate.

- Vehicles that remain parked after 0700 on the date according to the map will incur a fine of NOK 1000,-, which will be issued to the owner of the parking space.

- See attached PDF document for a map with color coding.


Ved spørsmål, henvend deg til styret via hjemmesiden eller på e-post.

In case of questions, contact the owner’s board through the home page or per e-mail.


12. april 2023

Vårfeiing

Torsdag 20.04 vil det bli utført vårfeiing på utvendige fellesområder samt parkeringsplassen ved Kiwi. I den forbindelse vil også vaktmester rense og rydde opp rundt inngangspartiene.

Styret oppfordrer alle til å sørge for at vårfeiingen kan gjennomføres på en enkel og effektiv måte.

Med vennlig hilsen,
Styret

Situasjon:

Alle leilighetene er utstyrt med separat ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning av type Flexit S3R eller S4R avhengig av leilighetens størrelse.

Det har i den senere tid vært enkelte tilfeller av defekt drivrem på varmeveksleren i ventilasjonsanlegget, noe som medfører at varmegjenvinneren ikke fungerer som tiltenkt. 


Tiltak:

Dette kan enkelt kontrolleres av beboer:

1. Åpne opp frontdekselet på ventilasjonsanlegget mens anlegget går. (dette er ufarlig, hold fingrene unna bevegelige deler)

2. Se på den roterende varmeveksleren (stor, rund trommel midt i bildet, på modell S4R sitter den langsmontert, men likevel enkel å se)

3. Denne skal rotere ca. 25-30 omdreininger per minutt, jevnt og uten rykk. Dersom den står stille eller beveger seg hakkete, er trolig drivremmen defekt.

4. Deler til reparasjon (nytt remhjul og drivrem) fås kjøpt fra Flexit for ca. 1700,-. Anvisning medfølger delene. De kan også være behjelpelige med å formidle kontakt til et firma som kan utføre reparasjonen dersom man ikke ønsker å gjøre det selv.

Konsekvensen av å ha et anlegg uten fungerende varmeveksler er at ingen varme gjenvinnes, energi sløses og oppvarmingskostnadene blir unødvendig høye. Det kan også være vanskelig å holde romtemperatur i kuldeperioder. Husk også at filtrene i anlegget skal byttes regelmessig for å sikre god funksjon.

Konklusjon:

Beboerne anmodes om å kontrollere sitt ventilasjonsanlegg.

Det gjøres oppmerksom på at ventilasjonsanlegget i hver enkelt leilighet er seksjonseiers ansvar å vedlikeholde. Sameiet dekker ikke reparasjoner og vedlikehold på dette.


18. november 2022

Nye lysarmaturer i garasjen!

Garasjen har hatt de originale lysrørarmaturene som ble montert i forbindelse med byggingen av sameiet i 2011/2012. Disse har fungert bra, men nærmer seg nå slutten av sin tekniske levetid både på lysrør og selve armatur; lyset begynner å bli svakt, og flere av dem har sviktet i den senere tid. 


Styret har derfor besluttet å skifte alle armaturene med moderne LED-armaturer fremfor å skifte lysrør. Dette gir flere fordeler:

  • Lavere strømforbruk
  • Bedre lys
  • Ikke følsomme for stadig av/på
  • Lengre levetid

Arbeidet er igangsatt og ferdigstilles i løpet av november. For enkelte som har bod i garasjen, kan de bli bedt om å gi elektrikeren tilgang for å komme til armatur i taket. De dette angår vil bli kontaktet direkte.

Etter snart ti år er det tid for renovering og ombygging hos Kiwi Bjerke. 

For å få gjort dette, stenger de butikken fra fredag 9. september kl. 1800 og åpner igjen torsdag 15. september kl. 0700.

I anledning ombyggingen vil det i perioder kunne bli noe bygge- og borestøy, spesielt fredag 9. samt i helgen 10. og 11. september, da de skal skifte ut kjøledisker og kjøleanlegg. Det støyende arbeidet vil kun foregå på dagtid.

Kiwi ønsker velkommen til en oppdatert butikk etter ombyggingen!Til dere som har elbilladestasjon og har ladet bil siste halvår:

Nå er elbillading for periode 11/2021 - 04/2022 er sendt til fakturering, så dere kan vente dere faktura fra USBL i nærmeste fremtid.

For detaljer om blant annet faktureringsgrunnlaget, se på nettsiden her under informasjon -> garasje og parkering -> elbillading strømprishistorikk/fakturering.


Styret har besluttet å øke a-kontobeløpet for boligseksjonene med 65% fra og med 1.juli i år.  Dette er en stor økning, men for å skape balanse i varmeregnskapet for 2022 er det behov for en så stor økning. Økningen vil ligge på fra kr 200,- til litt over 700,- pr. måned for boligseksjonene. Styret vil følge nøye med utviklingen videre og en ny regulering av andelen kan endres begge veier ved neste reguleringstidspunkt som er 1. januar 2023. 


Se vedlagt dokument for nærmere begrunnelse fra styret. 


Mvh 

Styret