4. mars 2024

Årsmøte 2024 - 18.04.2024 kl. 18:00

Årsmøte 2024 for Bjerke Panorama Sameie finner sted TORSDAG 18. APRIL 2024 kl. 18:00 - 20:00.

Sted: Hestesportens Hus, Bjerke Travbane. (samme som tidligere år)

Møtet begynner, som vanlig, med det formelle årsmøtet, og går, når dette er avsluttet, over i et beboermøte. Se tidligere nyhetsartikkel for informasjon om innmelding av saker og frist for dette til årsmøtet og beboermøtet. 


Det er kun seksjonseiere som har stemmerett på årsmøtet, men leietakere kan delta på møtet uten stemmerett, og uttale seg. Vi ønsker  selvfølgelig at så mange som mulig deltar på årsmøtet og på beboermøtet! 

Saksdokumenter og innkalling blir tilgjengeliggjort/utsendt elektronisk etter at frist for innmelding av saker er passert.

Vel møtt!