Litt om Bjerke Panorama


Bjerke Panorama består av to boligblokker med til sammen 147 leiligheter, en Kiwi-forretning, restauranten Panda og barnehagen Læringsverkstedet. Gravearbeidene startet i august 2010. Byggetrinn 1 (Refstadveien 32 og 34) stod ferdig for innflytting i januar 2012 og byggetrinn 2 (Refstadveien 36 - 48) i november 2012.


Bygg.no's artikkel om byggeprosjektet Bjerke Panorama


www.pandarestaurant.no


https://laringsverkstedet.no


https://kiwi.no

Beboerene har tilgang til felles takterrasse i den blokken de bor i.


Sist endret: 06.mai 2024
Opprettet:  08.nov 2018