9. mars 2024

Opprydning i sykkelboder

Vi vil våren 2024 gjennomføre en opprydning i sykkelboden og på sykkelparkeringen utenfor nr. 38.

Bakgrunnen for dette er at mange av syklene som står i fellesarealene i kjelleren - nærmere bestemt sykkelboden og sykkelparkeringen utenfor inngang nr. 38, bærer preg av å ikke ha vært i bruk på flere år, og flere av dem er trolig hensatt av tidligere beboere eller på annen måte forlatt/'gitt opp'. Noen sykler mangler også vitale deler som hjul eller sete.

Opprydningen vil foregå på følgende måte:

1. Alle syklene vil innen 15. mars 2024 bli merket med en stripe papirtape gjennom et hjul.

2. Dersom du ønsker å fortsatt ha sykkelen, må tapen fjernes innen 1. mai 2024.

3. På sykler hvor tapen IKKE er fjernet innen 1. mai 2024, vil eventuell lås bli kappet, sykkelen bli fjernet fra sykkelparkeringen og avhendet.

Merkingen og ryddingen gjelder også tilbehør, som for eksempel sykkeltilhengere, som står i sykkelboden.

Opprydningen gjennomføres med hjemmel i husordensreglenes punkt 3b. 'Fellesbodene/garasjen skal ikke benyttes til oppbevaring av gjenstander som ikke er i bruk, og ikke til hensetting av søppel/avfall eller kasserte gjenstander.'

Sykkelparkeringen begynner å bli full, i stor grad av sykler som sjelden til aldri er i bruk. Dersom du har en gammel sykkel som er ødelagt og/eller ikke i bruk, vær så snill å vurdér om det er noe å ta vare på, eller om du skal kvitte deg med den. Nå har du muligheten til å bli kvitt den uten å måtte foreta deg noe som helst. :)