19. juni 2023

Elbillading 11/2022 - 04/2023 er sendt til fakturering

Til dere som har elbilladestasjon og har ladet bil siste halvår:

Nå er elbillading for periode 11/2022 - 04/2023 sendt til fakturering, så dere kan vente dere faktura fra USBL i nærmeste fremtid. Sameiet har ladet 28727 kWh siste halvår!

Det er et minimumsbeløp for fakturering på 100,-, noe som vil si at dersom du har ladet for mindre enn 100,- i faktureringsperioden får du ikke faktura nå, men akkumulerer utestående beløp til neste faktureringsperiode hvor totalen overstiger 100,-.

For detaljer om faktureringsgrunnlaget, fakturering og gebyr, se på nettsiden her under informasjon -> garasje og parkering -> elbillading strømprishistorikk/fakturering.

Strømprisene har vært relativt høye også det siste halvåret, men lavere enn forrige halvår, og med kompensasjonsordningen og sameiets relativt gunstige strømavtale har prisene likevel vært ganske bra.