29. mars 2020

Koronavaskedugnad

Et godt renhold er viktig! Vi inviterer derfor alle beboerne til å være med på dugnad for å holde kontaktpunktene i fellesarealene rene. Med kontaktpunkter mener vi alt som vanligvis berøres som f.eks. håndtak, dørvridere, dørbrytere, knapper og gelendre. Vi ønsker at disse kontaktpunktene vaskes daglig. Vi håper derfor at så mange som mulig forplikter seg til en fast dag i uken. Kontakt en av følgende personer: - Nr. 32: Lasse Schmidt, lasse53@online.no, telefon 4767 9393 - Nr. 34: Sara Blankevoort, sarablanke@gmail.com, telefon 4826 0409 - Nr. 38: Per Stensrud, stensrudene@gmail.com, telefon 4803 7984 - Nr. 40: Anne Mette Linstad, anne.mette.linstad@gmail.com, telefon 4023 2807 - Nr. 48: Lotte Brattli, lotte.brattli@gmail.com, telefon 9131 3854 Nr. 42. Her trenger vi en beboer som vil være kontaktperson og som kan koordinere dugnaden i sin oppgang. Hvis dette passer deg så kontakt styret. https://bjerkepanorama.no/kontakt/