11. desember 2023

Utleie av parkeringsplasser - kun til beboere

Styret ønsker å minne om vedtektenes § 4.3:


Parkeringsplass kan kun leies ut til beboere i sameiet. 

Det er ikke anledning til å leie ut parkeringsplassen sin til noen som ikke selv bor i Bjerke Panorama. Hensikten med bestemmelsen er å holde tilgangen til og trafikken av utenforstående i garasjeanlegget til et minimum.