6. mai 2023

Garasjevask 15. og 16. mai - flytting av biler

Da er det tid for å gjøre garasjen ren og fri for vinterens sand, søle og salt, og dette finner sted 15. og 16. mai.


ALLE KJØRETØY MÅ FJERNES FRA PARKERINGSPLASSEN I HENHOLD TIL KARTET.

ALL VEHICLES MUST BE REMOVED FROM THEIR PARKING SPACES ACCORDING TO THE MAP

Garasjen vil bli vasket 15. og 16. mai. Dette betyr at:

- Kjøretøy på parkeringsplassene må fjernes på dato i henhold til kartet, i tidsrommet 0700 – 1900.

- RØD sone må være tømt 15. mai, BLÅ sone må være tømt 16. mai

- Dette gjelder også motorsykler på MC-parkering.

- Sykler på sykkelparkeringen trenger ikke å fjernes.

- Ladekabler til elbil må henges godt opp fra gulvet, eventuelt fjernes.

- Den ene porten vil bli stengt 15. mai, den andre 16. mai for å gjennomføre rengjøringen. Inn/utkjøring gjennom den som er åpen.

- Kjøretøy som ikke er fjernet innen 0700 den aktuelle dagen i henhold til kartet, blir ilagt gebyr kr. 1000,-, som faktureres seksjonseier.

- Se vedlegg for kart over garasjen med fargekode.


The parking lot will be deep cleaned May 15th and 16th. To prepare for this:

- All vehicles must be moved out of the parking garage, date according to the map, from 0700 – 1900 the day your parking spot is cleaned.

- RED zone must be empty May 15th, BLUE zone must be empty May 16th.

- This also applies to motorbikes parked in designated motorbike spots.

- Bicycles in the bicycle parking do not need to be removed.

- EV charging cords must be secured above ground level or removed.

- One gate will be closed May 15th, the other gate May 16th. Entrance/exit through the open gate.

- Vehicles that remain parked after 0700 on the date according to the map will incur a fine of NOK 1000,-, which will be issued to the owner of the parking space.

- See attached PDF document for a map with color coding.


Ved spørsmål, henvend deg til styret via hjemmesiden eller på e-post.

In case of questions, contact the owner’s board through the home page or per e-mail.
Vedlegg:
Garasjevask 2023.pdf  (460,6 KB)