18. oktober 2020

Digital porttelefon med elektriske dørpumper

Det vil nå bli installert digitale porttelefoner med nøkkelfri adgangskontroll i sameiet vårt. Beboerne kan da se de besøkende via video. Hovedinngangsdørene åpnes med app. I tillegg til at styret tror at dette blir en tryggere løsning for unngå at uvedkommende kommer inn i bygget, så blir dette systemet mer bekvemt for beboerne. I perioden 21. – 23.oktober, vil det bli installert elektriske dørpumper i alle hovedinngangsdørene. I månedsskiftet november/desember, vil representanter fra firmaet Defigo, orientere alle beboerne om hvordan det nye porttelefonsystemet virker. Mer informasjon om nøyaktig tidspunkt og sted kommer senere. Selve porttelefonløsningen er planlagt installert i løpet av uke 51. Etter at installasjonen er ferdig, så vil det vil fortsatt være mulig å åpne hovedinngangsdørene med nøkkel, for den som ønsker det. Mer informasjon om systemet her: https://defigo.no/porttelefon-borettslag-sameie/