30. august 2019

VASK AV TERRASSEGULV

Styret har mottatt enkelte henvendelser vedrørende vask av terrassegulv. Henvendelse er kommet fra beboere hvor naboen over har vasket terrassegulvet sitt. Styret minner om at det ikke er avrenning til sluk i terrassegulvene slik at bruk av mye vann vil renne ned til naboen under. Spyling eller skylling med bøtter må unngås. Styret