9. september 2019

Utvikling av Bjerke Travbane

Det er nå iverksatt en høringsprosess rundt Bjerke Travbane som byutviklingsprosjekt. Dette vil på flere måter berøre Bjerke Panorama Sameie. Dere kan lese om dette på Plan og Bygningsetatens sider. Styret har sendt inn et svar på høringsnotatet http://www.okernloren.no/2019/09/07/si-din-mening-om-planprogrammet-for-bjerke/ Lim inn url'n i nettleseren din