13. mai 2022

Beslutning om økning av a-kontobeløpet fra og med 1. juli 2022

Styret har besluttet å øke a-kontobeløpet for boligseksjonene med 65% fra og med 1.juli i år.  Dette er en stor økning, men for å skape balanse i varmeregnskapet for 2022 er det behov for en så stor økning. Økningen vil ligge på fra kr 200,- til litt over 700,- pr. måned for boligseksjonene. Styret vil følge nøye med utviklingen videre og en ny regulering av andelen kan endres begge veier ved neste reguleringstidspunkt som er 1. januar 2023. 


Se vedlagt dokument for nærmere begrunnelse fra styret. 


Mvh 

Styret