3. januar 2024

Defekte inngangsdører

Det har vært mange problemer med inngangsdørene i flere oppganger den senere tid. Låser som ikke låser opp, dører som står åpne, dører som ikke går i lås.


Leverandør er kontaktet og reparasjon er varslet å finne sted torsdag 4. januar.  Styret er på saken med å forhåpentligvis bedre driftssikkerheten på både porttelefon og døråpnere.

Vi i styret merker defekte dører fortløpende med oppslag og kobler ut døråpneren i de tilfeller der døren står åpen. Det betyr at døren må åpnes med nøkkel eller med vrideren på innsiden. Vennligst IKKE koble inn igjen døråpneren om den er utkoblet, da vil problemet bare komme tilbake igjen, og døren blir stående åpen. 

Noen ting å huske: 

1. Pass på at døren lukkes og går i lås når du går inn slik at ikke den står åpen for uvedkommende.

2. Pass på at døren ikke brukes som leketøy av barn.

3. Pass på at det ikke ligger snø/grus i dørkarmen slik at døren ikke får lukket ordentlig.