28. juni 2020

Arbeider i garasjen 2. og 3. juli.

Torsdag og fredag skal det legges nytt dekke i nedkjøringen til garasjeanlegget. Arbeidet vil starte mellom kl 7:00 – 8:00 begge dager. En kjørebane vil være tilgjengelig slik at ut- og innkjøring til garasjeanlegget vil være mulig begge dager.