17. oktober 2021

Vannet stenges torsdag 21.oktober mellom klokken 10.30 og 11.30

Dette gjelder for dem som bor eller har næringslokaler i Refstadveien 36, 38, 40, 42, 44, 46 og 48. Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune skal utføre vedlikehold og må dessverre stenge vannet i inntil én time.  De som bor i Refstadveien 32 og 34, blir altså ikke berørt av dette arbeidet.